Cách giảm bớt tiếng điện thoại

Khi chuông điện thoại kêu gây cảm giác chói tai. Để giảm bớt tiếng ồn, ta có thể lót xuống dưới 
điện thoại 1 miếng mút, tiếng điện thoại sẽ đỡ chói tai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*