Cách làm đường vón cục tơi ra

Đường ăn để một thời gian dài thường bị vón cục. Không cần dùng phương pháp đập gõ, ta chỉ đậy lên trên hộp đường một cái khăn ướt, hoặc đặt lọ đường vào nơi có độ ẩm cao, hay cho hộp đường một hạt quả sạch, một lúc sau, đường tự khắc tơi ra. 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*