Cách lựa chọn máy tính

Khi mua máy tính, muốn kiểm tra xem máy tính có đúng không ta có thể ấn 8 số 1 sau đó ấn vào dấu nhân rồi tiếp tục ấn vào dấu bằng. Nếu trên mặt bàn tính xuất hiện số 1234567.8 thì máy tính đó đúng và không thiếu dấu chấm phẩy trong chữ số. 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*