Cách sử lý mỏ hàn điện không dính thiếc. 

Mỏ hàn điện dùng lâu ngày thường không dính thiếc, vì đầu mỏ hàn bị ô xy hoá. Khi gặp trường hợp này ta có thể đem đầu mỏ hàn đốt nóng ngâm vào trong cồn, màng ô xy hoá sẽ trở thành đồng, như vậy mỏ hàn lại tiếp tục sử dụng được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*