Sử dụng và sửa chữa đèn các loại.

Cách trợ giúp đèn tuýp khởi động. 

Khi điện yếu, đèn tuýp rất khó sáng, do bị nhấp nháy nhiều làm cho đèn nhanh bị hỏng. Có người để đèn sáng nhanh, thường bật từ trước lúc trời tối khi điện đang khoẻ hoặc thay đổi tăcte lớn hơn.   Tuy nhiên hai cách này vẫn chưa phải là tốt nhất vì cách làm thứ nhất gây lãng phí ... Read More »

Cách kéo dài tuổi thọ của đèn tuýp. 

Sau khi sử dụng 1 thời gian, 2 đầu bóng đèn tuýp thường bị đen, làm giảm độ sáng của đèn, đìều đó cho thấy đèn sắp hết thời hạn sử dụng. Nếu ta tháo bóng đèn, quay ngược trục dây (dây điện nối giữa 2 đầu bóng đèn) của đèn lại, tức đảo ngược cực tiếp xúc của bóng ... Read More »