Khử mùi hôi nhà vệ sinh bằng dầu gió. 

Lấy 1 hộp dầu gió mở nắp để vào góc tường nhà vệ sinh, mùi hôi trong nhà vệ sinh sẽ hết. Một hộp dầu gió có thể dùng trong 2-3 tháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*