Tẩy vết bùn vàng 

Khi quần áo có vết đốm vàng của bùn, trước tiên ta dùng nước gừng để vò, sau đó vò lại bằng nước sạch là được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*